Allt började med en jordgubbsodling i Rudskoga

Rudskoga Taxi:Budtjänst:Värmlandsbär har blivit en framgångsrik företagsgrupp i Värmland.

Utanför filialen i Kristinehamn står en långtradare, en budbil och några färdtjänstbilar. Inne på kontoret är det en ström av chaufförer som kommer och går. Företagsgruppen Rudskoga Taxi/Budtjänst/ Värmlandsbär verkar nästan som en osannolik sammansättning av företag vid första påseendet. Men det är en framgångssaga som bör- jade med en jordgubbsodling.

Det var bröderna Bo och Dag Cederholm från Rudskoga som på 70-talet startade jordgubbsodling på familjegården. På 80-talet utökade Bo Cederholm affärs- verksamheten genom att köpa en taxirö- relse som så småningom kom att heta Rudskoga Taxi. 1987 kom Lars-Göran Karlsson med i bilden och man startade företaget Värmlandsbär.

En brokig samling verksamheter som tillsammans blivit mycket framgångsrika i Värmland. – Konsum Värmland är vår största kund när det gäller jordgubbar, berättar Lars- Göran Karlsson. På försommaren köper vi in bär från andra odlare i Sydsverige. I an- dra halvan av juni skördar vi, transporterar och säljer våra egna bär från Rudskoga. Då sysselsätter vi många polacker som plockare och uppemot 130 svenska ung- domar som försäljare. När det gäller taxi- delen är Värmlandstrafik vår största upp- dragsgivare. Rudskoga Taxi, med 60-talet bilar, kör enbart sam- hällsbetalda re- sor som färd- tjänst och sjuk- resor.

Rudskoga Budtjänst är ett dotterbolag, med terminaler i Karlstad och Kristine- hamn, som transporterar alla typer av gods och har avtal med Bring. Femton bilar med skåp och en långtradare med släp är i ständig rörelse under veckorna. – Det är det enda distributionsföretag som når alla orter i hela Värmland – måndag till fredag, säger Lars-Göran Karlsson. Bo Cederholm har fått pris för sitt före- tagande. Det kom från Hushållnings- sällskapet och NWT (Nya Wermlands Tidningen) som varje år utser vinnare av tävlingen Landsbygdens Framtid. Bo Cederholm fick årets hederspris med motiveringen: ”Bo driver se- dan 80-talet flera företag i Rudskoga och har bidragit till många arbetstillfällen på landsbygden”. – Ja vi har ett hundra- tal fast anställda i våra verksamheter och omsätter cirka 100 miljoner, säger Bo Cederholm, som håller hårt på att huvudkontoret ska ligga i Rudskoga där allting började på 70-talet.

Foto: Johan Persson