500 nya bostäder

När Gävle växer behöver fler bostäder
skapas i attraktiva områden.
Södra Hemlingby är ett sådant. Här
planerar Samhällsbyggnad Gävle
för ett helt nytt bostadsområde med
cirka 550 bostäder söder om befintligt
bostadsområde i Hemlingby.
Det blir en helt ny stadsdel med
mycket grönska. Här bereds plats
för bostäder, både friliggande och
flerfamiljshus, förskola, skola med
idrottshall och utvecklad service
och handel i anslutning till Hemlingby
köpcentrum.
Området kommer att bli attraktivt
för den som vill bo nära naturen
men ändå enkelt kunna cykla
in till centrum. Här finns närhet till
både Hemlingby friluftsområde
med skidbacke och motionsspår
och till ett populärt köpcentrum
med brett utbud av butiker.

Byggandet av det nya bostadsområdet
i Hemlingby delas upp i
två etapper. Den första etappen
omfattar ungefär 400 bostäder och
byggstart är planerad till 2017. I
den andra etappen kan cirka 150
bostäder byggas.
Sju byggherrar ingår i den grupp
som tillsammans med kommunen
ska vara med och skapa området:
Lupinen Fastigheter, Peab,
Skanska/BoKlok, Gavlegårdarna,
Fiskarhedenvillan, Prenova och
Gavlefastigheter.
Tomterna för småhus kommer
att säljas via Gävle kommuns
tomt- och småhuskö.