3 Snabba… Johan Sundman (S)

3 snabba med Johan Sundman (S)
Andre vice ordf sjukhusstyrelsen

Vad är bra med Akademiska?
– De fantastiska insatser som görs
varje dag av sjukhusets personal för
att bedriva en vård i världsklass. Trots
ett i många fall ansträngt läge gör personalen
ett mycket bra jobb.
– Att vården på sjukhuset inte bara
hjälper boende i Uppsala län, utan i
hela landet och världen. Jag vill också
lyfta samspelet mellan forskningen
och vården som något att vara stolt
över. Genom detta samspel kan vi se
till att vården som ges på sjukhuset är
i toppklass.

Vilka är Akademiskas största
utmaningar?
– Att behålla och anställa mer personal.
Får vi ordning på personalfrågan
får vi också en bättre tillgänglighet
och en säkrare vård. Personalen är
vårdens viktigaste resurs, och
det måste löna sig att ha kunskap och
erfarenhet och man ska inte behöva
byta arbetsgivare för att få högre lön.
– Det är omöjligt att inte heller nämna
den situation som idag råder på akuten.
Ingen ska behöva bli liggande i flera
timmar på akuten när du behöver en
vårdplats. Skälet att det saknas vårdplatser
stavas personalbrist. Personalen
är vårdens viktigaste resurs, och då
måste vi lyssna mer på deras behov och
de behöver fler kollegor.
– På längre sikt är det viktigt att arbeta
för att flytta sjukvården närmare
människor. Sjukvården har för länge
präglats av ett centraliseringstänk
som jag tror att vi måste omvärdera.

Har din bild av sjukhuset
förändrats sedan du kommit in
i sjukhusstyrelsen?
– Jag visste redan innan att sjukhuset
var en stor och komplex organisation
och att sjukhuset hade stora utmaningar,
men inte att ekonomin var så
pass ansträngd som den visat sig vara.
Det låter tråkigt men om vi inte har
ordning på ekonomin har vi inte heller
möjlighet att utveckla verksamheten.
Man kan göra så mycket mer när ekonomin
är bra än när den är dålig!
– Jag tror mycket är vunnet på att
få rätsida på personalfrågan och att
anställa fler. Vi behöver bli en bättre
arbetsgivare, både genom bättre arbetsmiljö
och genom att det ska löna
sig att ha kunskap och erfarenhet.