3 Snabba…. Malin Sjöberg Hogrell (L)

Vad är bra med Akademiska?
– Att det är ett sjukhus som levererar
såväl bred som mycket avancerad, högspecialiserad
vård för patienter från hela
landet, ibland även från andra länder.
Sjukhusets främsta tillgång är dock
dess medarbetare, som med stor kompetens
och driv får hela verksamheten
att fungera och ser till att människor i
regionen får den vård de har rätt till.
Det är fantastiskt att vi har en del av
världens främsta specialister inom flera
områden på vårt sjukhus.

Vilka är Akademiskas utmaningar?
– Den första är att det behövs insatser
för att locka fler medarbetare.
Sjukhuset måste bli en attraktiv arbetsgivare
för att fler ska vilja stanna
kvar och söka sig dit. Ett arbete har
påbörjats, men fler saker måste göras,
till exempel att bättre ta tillvara medarbetarnas
synpunkter.
– Den andra stora utmaningen är
hur vi får sjukhusets ekonomi i balans,
att ha underskott år efter år är
inte hållbart. Vi behöver bland annat
bryta beroendet av kostsam hyrpersonal.
Dessutom skapa en hållbar personalpolitik
samt att vården effektiviseras.
Till exempel genom att verksamhet
som inte måste utföras på sjukhuset
görs på andra ställen som inom
primärvården.
– Den tredje stora utmaningen är att
utveckla effektiv och nära vård. Viss
specialistvård kan i framtiden utföras
på vårdcentrum runt om i länet. Det
gör att våra invånare då inte behöver
åka till sjukhuset för att få vård.

Har din bild av sjukhuset
förändrats sedan du kommit
in i sjukhusstyrelsen?
– Ja, framför allt efter att jag har
varit på studiebesök. Det är en förmån
att jag har fått lära mig mer om hur
verksamheterna fungerar. Alla delar
är lika viktiga i sjukhusets enorma
kugghjul där allt måste passa ihop.
Jag har stor respekt för professionernas
kompetens och har nu ännu mer
förstått hur komplext vårt universitetssjukhus
är och hur duktiga vi faktiskt
är. Vi har utmaningar – men vi
gör många bra saker varje dag, och
det får vi inte glömma bort.