1400 bygdegårdar – samlingslokaler för alla!

Bygdegårdarna

 

 

 

 

 För glädje, demokrati, delaktighet och social samvaro

Bygdegårdsrörelsen vill uppmuntra alla människor i grannskapet
till gemensamma aktiviteter i bygdegården. Här erbjuds mötesplatser
för det lokala, offentliga samtalet. Genom arbetet i bygdegården
tydliggörs den delaktighet och det ansvar som demokratin förutsätter.

Här finns mötesplatser för föreningar
och privatpersoner
En positiv samhällsutveckling förutsätter möteslokaler för
civilsamhället. Det tillhandahåller vi. Barn och unga ska känna
att bygdegården är deras mötesplats där man också möts över
generationsgränser. En bygdegård är öppen för alla – alla med
demokratisk värderingsgrund.

Bygdegården är ofta navet i byn och bygden
Bygdegårdsrörelsen spelar en vital roll i arbetet för att hela Sverige
ska leva och kan vara ett centrum för samtal om framtiden i bygden.
Bygdegårdar kan utvecklas till lokala servicecentra.

Plats för musik, teater, dans, konst,
film, idrott och studiecirklar
Genom att erbjuda samlingslokaler och kulturarrangemang
medverkar bygdegårdsföreningarna till ett levande lokalt kulturliv
i alla delar av landet. Ett kulturliv med god kvalitet – en plats
för både amatörers skapande och professionella kulturarbetare.
Bygdegården kan vara mångfaldens hus med kulturmöten mellan
människor med ursprung i olika länder

www.bygdegardarna.se