Visionen blev verklighet Det långsiktiga nötandet ger resultat

 

Mjölby ska vara den goda kommunen att leva och
bo i. Det var visionen som slogs fast i spåren av
90-talets ekonomiska kris. Idag 20 år senare har
visionen blivit verklighet och det med råge. Idag är
det hög efterfrågan på bostäder, människor och
företag flyttar hit, de trivs och ryktet om Mjölbys
alla fördelar sprids.

– Det var riktigt kämpigt,
befolkningen minskade år
efter år, men vi hade bestämt
oss, den negativa
trenden skulle vändas. Idag växer vi
och har så gjort i många år i en stadigt
uppåtgående trend. Det är ingen tvekan
om att människor trivs och att fler
och fler väljer att bosätta sig här.
Det säger kommunstyrelsens ordförande
Cecilia Burenby (S), som ger
sina politiska företrädare en stor eloge,
att de i en svår situation var förutseende
att ta rätta beslut med målet att
skapa tillväxt.
– Att få bättre kommunikationer i
hela regionen var en nyckelfråga. En
annan var beslutet att strategiskt köpa
upp mark för både bostadsbyggande
och företagande. Idag kan vi se resultatet.
Den pessimism som många av
oss Mjölbybor kände under 90-talet
har vänts till en stor stolthet över vår
fina kommun, säger Cecilia Burenby,
som betonar betydelsen av dubbelspår
för lokal- och regionaltåg i hela
Östergötland.
Att pendla snabbt och effektivt i
hela Östergötland till arbete och studier
har öppnat upp för helt nya boendeströmmar,
bland annat till Mjölby
och kommunens övriga tätorter, Mantorp
och Skänninge, men även till den
vackra landsbygden. Och tågresandet
bara ökar, samtidigt som alltfler ställer
bilen.

Snabb och effektiv kollektivtrafik
har varit viktigt även för Mjölbys näringsliv.
Här finns ett stort antal företag,
med Väderstad AB och Toyota
Material Handling i spetsen, som är
beroende av arbetskraftsinpendling.
– Det säger sig självt, att med bara
20 minuter med tåg från Linköping
till Mjölby – till Mantorp bara 17 – så
är det klart att det är intressant för
många att välja ett billigare boende
och ett lugnare liv här hos oss, konstaterar
Cecilia Burenby.

Som sagt, trenden är tydlig, klart
uppåtgående. Just nu har Mjölby kommun
27 400 invånare och den årliga
befolkningsökningen är cirka 350 personer.
Det innebär att målsättningen
om 30 000 invånare år 2025 är i sikte.
Cecilia Burenby berättar att bostadsbyggandet
länge mest handlade
om småhusbebyggelse i jämn takt
över hela kommunen. Även i pittoreska
Skänninge, i synnerhet efter
2013 då pendeltågstrafiken dit drog
igång. Men för några år märktes ett
behov även av nya flerbostadshus.
– Man kan nästan tala om en byggboom,
där den nya natursköna stadsdelen
Svartå strand onekligen sticker ut.
Men vi har flera andra på gång, även i
Mantorp. Det om något visar väl med
all tydlighet att även en liten kommun
som Mjölby kan bli en attraktiv tillväxtkommun,
säger Cecilia Burenby.

Hon berättar att ett nytt visionsarbete
nu går igång med sikte på 2035-
2040. Det arbetet inleds med att tre
personer bjuds in, en från näringslivet,
en från akademin och en från det offentliga,
alla med uppgiften att utifrån
sina utifrånperspektiv ge sin syn på
Mjölbys framtida möjligheter, styrkor
och svagheter.
– De blir oerhört intressant att höra
inför den fortsatta visionsresan. Även
våra egna medborgare och det lokala
näringslivet är tidigt med i processen.
Självklart fortsätter vi på den inslagna
vägen, med det som vi varit så bra på.
Helt klart är att bostadsförsörjning och
bra förhållanden för näringslivet är en
avgörande fråga för en fortsatt långsiktig
och hållbar samhällsutveckling.

Cecilia, som nu varit på sin post
som KSO i sju år, betonar att hon som
född och uppvuxen i Mjölby, känner
en oerhörd glädje över att inom politiken
sedan 2002 haft förmånen att ha
varit med på Mjölbys framgångsrika
förändringsresa.
– Är det något jag lärt mig så är det
insikten om att det går att vända negativa
trender, att det långsiktiga nötandet
ger resultat. Det vi hoppades på
för 20 år sedan har verkligen infriats.
En sak är säker, krisstämpeln är borta
och det sedan länge.