Västerås har ett av landets vassaste logistiklägen Här finns alla fyra transportslagen

– Järnväg, Europaväg, flyg och
hamn. Ja, vi har alla fyra transportslagen
här i Västerås, säger
Carola Alzén, vd för kommunägda
Mälarhamnar, vars verksamhet
onekligen bidrar till att Västerås
med sitt centrala läge i Mälardalsregionen
har ett av landets vassaste
logistiklägen, dessutom med
stor utvecklingspotential.

Härifrån kan företagen leverera
gods av alla slag överallt, inte
bara via väg och järnväg, utan
även via flyg och sjö, säger
Carola Alzén, som slår ett extra slag för
sjöfarten, både för volymtransporter nationellt
inom Sverige och internationellt för
import och export.
Att just logistik är en av Västerås styrkor
är ingen hemlighet. Läget mitt i Mälardalen,
nära Storstockholm och Arlanda talar för
sig självt. I en mycket exportintensiv region
finns i Västerås det mesta som krävs för
att transport och logistik ska fungera optimalt.
Här finns utöver väg och järnväg även
ett betydande fraktflyg, dessutom reguljärflyg
till London, Alicante och Malaga.
Västerås har dessutom, poängterar
Carola Alzén, en för regionen mycket betydelsefull
sjöfart. Faktiskt Sveriges
största kommersiella insjöhamn, något
som den stora andelen av importerande
och exporterande företag skulle kunna
dra ännu större nytta av.
– Det är väldigt trångt på
vägarna idag och prognoser
av kommande godsmängder
kommer inte att matchas av
inplanerade infrastrukturförbättringar.
Då är det en stor
fördel att kunna ta vattenvägen
förbi trängseln i landinfrastrukturen
som helt enkelt
inte räcker till. Den smartaste
lösningen är givetvis att använda
det vi redan har, säger
Carola Alzén, som påpekar
att hamnarna i såväl Västerås
som Köping har kapacitet att redan idag
ta emot mer gods. Inom några år betydligt
mer, vilket även skulle gagna miljön.

Parallellt med att slussen i Södertälje
byggs om och förlängs, kommer farleden
i Mälaren till hamnarna i Västerås och
Köping att muddras. Samtidigt pågår en
kraftig uppgradering av själva hamnanläggningen.
– Det gör att vi kan ta in ännu större
fartyg och därmed bli ett ännu starkare
logistiknav för transporter och godshantering
i Mälardalen och Bergslagen. Det
hårt belastade väg- och järnvägsnätet
i Mälardalen skulle
då avlastas ytterligare, säger
Carola Alzén.

Även Västerås efterlängtade
jätteprojekt med ett nytt
resecentrum innebär en förstärkning
av Västerås
som logistikstad. All
godshantering flyttas
nämligen till
Hackstaområdet,
ett befintligt verksamhetsområde,
där bland annat Ica:s centrallager
ligger. Läget nära Västerås
hamn, gör att hela hamnområdet
får ett ännu större fokus på logistik.

Text: Per-Åke Hultberg