”Teknik och beteende måste gå hand i hand”

Universitetsstaden är nu i slutfasen av
del ett i EU-projektet Ruggedised.
Under den första fasen har olika tekniska
lösningar för att spara energi utvecklats
och prövats, och under fas två som
börjar efter nyår ska de utvärderas.
Visar lösningarna sig ge goda energibesparingar
ska de skalas upp och användas
på fler ställen i Umeå.

Många förvånas över att de inte
kan se särskilt stora skillnader
på universitetsområdet jämfört
med tidigare. Det beror på att de flesta
lösningar som har tagits fram är dolda i
huskropparna.
– Ett exempel är smartare ventilationsanläggningar
som sätts igång först när
någon finns i rummet och som stängs av
när rummet är tomt, säger Carina Aschan,
projektledare, Umeå kommun.

I projektet har städerna som deltar utvecklat
en rad innovativa tekniklösningar
för att nå lägre energiförbrukning med
sikte på ekologisk och social hållbarhet.
Men, den största förändringen är medborgarnas
eget beteende. För att motivera boende
i Universitetsstaden har en app tagits
fram som ger användare olika utmaningar
och tips på hur man kan minska sin egen
energianvändning och leva mer hållbart.
Man kan tävla med sig själv för att bli
bättre och kanske utmana sina grannar.
Appen utvecklas och testas just nu.
– Tekniken och beteendeförändringen
måste gå hand i hand. Universitetsstaden
är det område där folk reser mest hållbart
i hela Umeå. Men, om bara några procent
till av de 40 000−50 000 som besöker universitetsområdet
varje dag skulle cykla
och resa kollektivt istället för att ta bilen
skulle det göra stor miljönytta, säger
Carina Aschan.
Text: Cecilie Östby