Sveriges första riktiga flygplatsstad– Vallentuna kommun är en viktig partner

 

 

Vallentuna FlygplatsstadAirport City Stockholm, flygplatsstaden
som nu växer fram i
direkt anslutning till Arlanda
flygplats, kommer att påverka
och få stor betydelse för alla
intilliggande kommuner, däribland
Vallentuna.

Det menar Fredrik Jaresved, vd
för Airport City Stockholm,
ett bolag vars uppdrag är att
skapa förutsättningar för framväxten av
Sveriges första riktiga flygplatsstad. Här
följer Arlanda en global trend som gäller
praktiskt taget alla stora internationella
flygplatser. Det har visat sig att de fungerar
som magneter att locka till sig företag
och affärsverksamheter av skilda slag.
– Det blir som levande stadsmiljöer
och därmed attraktiva mötesplatser för
resenärer, besökare och de olika arbetsplatsernas
alla medarbetare, förklarar
Fredrik Jarestav.
Han pekar på en rad spännande etableringar
i och runt Arlanda som bidrar till
den här utvecklingen, och nämner bland
annat den nya kontorsfastigheten SkyCity
Office One, en ny eventhall för stora konferenser
samt ytterligare ett hotell bredvid
Clarion Hotel. På önskelistan står en
ny större etablering, varför inte ett stort
internationellt mässområde?
Grunden för flygplatsstaden är givetvis
det faktum att flygresandet växer så
det knakar, från 16 miljoner resenärer
2009 till 23 miljoner 2015. Det handlar
alltså om en kraftig utveckling som bara
tycks fortsätta.
– Den här snabba utvecklingen gör att
företagen runt flygplatsen kontinuerligt
måste anställa nya medarbetare. För två
år sedan fanns här 20 000 arbetsplatser,
idag 25 000. Vår målsättning är att dubblera
det antalet till år 2030.

Att allt det här påverkar samtliga intilliggande
kommuner, samt regionens
olika företrädare, säger sig självt. Det
handlar inte minst om att tillsammans
verka för nya och förbättrade kommunikationer.
Det är också närkommunerna
som främst bidrar med arbetskraft.
– Fler människor kräver ökad kapacitet.
De största flödena är på stråket Stockholm–
Uppsala, den gyllene axeln där oerhört
mycket av Sveriges tillväxt sker. Här behövs
uppdateringar på både väg och järnväg.
Men även tvärförbindelserna behöver
förbättras, poängterar Fredrik Jaresved.

Han nämner som exempel de uppenbara
kontaktproblemen med Nordostkommunerna,
inklusive Vallentuna. Där
skulle, menar han, en utbyggnad av
Roslagsbanan
bli ett enormt lyft att ytterligare
koppla samman Storstockholm.
– Vi vill också skapa förutsättningar att
snabbt och enkelt kunna nå de olika delarna
i flygplatsstaden, promenera, cykla
eller åka buss. Här tittar vi på olika miljöeffektiva
alternativ, spårbilssystem och
elbusstrafik som exempel.
Det handlar med andra ord om att få
staden att hänga ihop rent geografiskt.
Samtidigt tas olika initiativ på den mjuka
sidan, att med nya träffpunkter och nätverk
uppmuntra det personliga mötet
bland anställda på och runt flygplatsen.
Allt det där som är ett måste i en levande
stadsmiljö.

FAKTA AIRPORT
CITY STOCKHOLM:
• Ett bolag som drivs gemensamt av
Swedavia, Arlandastad Holding AB
och Sigtuna kommun. Tillsammans
bildar de ett unikt partnerskap mellan
offentligt och privat.
• Swedavia äger Stockholm Arlanda
Airport och tio andra svenska flygplatser.
Arlandastad Holding AB äger, förvaltar
och utvecklar fastigheter inom
Stockholmsregionen. Airport City
Stockholm ligger i Sigtuna kommun.