Sundby – en förskola och skola med stora möjligheter

Sundby skola

I Ekerö kommun bor många barnfamiljer och målet är att vara en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller förskola och skola. Sundby förskola och skola är inget undantag.

Sundby kommunala förskola och skola får barnen påbörja sitt livslånga lärande. Här går idag 200 barn från förskol
a till årskurs fem i ett idylliskt naturskönt område med åkrar, fält, skog och strövområden inpå knuten.
– Vi ser det som en förmån att få följa barnen från 1 till 12 år under deras mest intensiva utvecklingsperiod, säger förskolechef och rektor Maria Sporring.
Förskolans och skolans värdegrund handlar om en övertygelse att barn och elever kommer till förskolan/skolan med självkänsla, empatisk förmåga och med en naturlig nyfikenhet och lust att lära. Vår uppgift blir då att hjälpa barnen att utveckla dessa egenskaper och ge inflytande över sitt lärande, menar Maria Sporring.
– Vi ser barnen som kompetenta och försöker därför skapa lärandemiljöer som gör att alla barn och elever kan utvecklas och nå sina mål. Vi arbetar för att bygga broar mellan förskola och skola. Vi har mycket kompetent och duktig personal.

Här på Sundby förskola och skola har barnen stora möjligheter till en fantastisk utemiljö. Lustfyllt lärande är en viktig ingrediens i alla moment. Naturen och hela närområdet används som en viktig resurs för inlärning.

Det är alltid livfullt på Sundby och här pågår ständigt spännande satsningar och projekt. Just nu pågår exempelvis ett forskarprojekt i förskoleklassen, ett projekt om vatten i årkurs två samt ett ”strumphanddocksprojekt” i årkurs tre. Men det kanske mest spännande är nog satsningen ”Nyfikenhet på närmiljön”, ett projekt som pågår i förskolan.

– Nyfikenhet är ett av våra värdeord. Vi menar att närmiljön sträcker sig från ytterdörren och förskolans gård till dit vår fantasi stoppar oss. Målet, utöver att ge barnen ökad förståelse för exempelvis historia, arkitektur, samtid, miljö, och geografi – kopplat till hållbar utveckling – har varit att synliggöra deras nyfikenhet i vardagen, berättar Maria Sporring.

Detta projekt har bland de äldre barnen i förskolan utvecklats till att handla om vikingar, vilket inte är så konstigt. Världsarvet Birka, kallad ”Sveriges första stad”, finns på Björkö i Ekerö kommun.

– Bara ett stenkast från skolan finns en runsten och med en kort bussresa nås gamla gravfält och fornlämningar. Barnen har besökt dessa platser många gånger och tillsammans med pedagogerna funderat över hur vikingarna levde, hur de bodde, vad de åt, hur de klädde sig och så vidare.
– Det här har varit en succé. Barnen har tillverkat vikingahjälmar, vikingasköldar och lärt sig skriva runor, avslutar Maria Sporring.

Skärmbild_060514_023609_PM