SNABBA LOKALLÖSNINGAR SOM UPPNÅR MILJÖKRAVEN

ÄVEN OM DEN ENSKILDA kunden hyr moduler
för en kort period så ser vi på Indus längre
än så. Varje modul är byggd för att klara det
nordiska klimatet i upp till 30 år. Med det livscykelperspektivet
tillsammans med ett energisnålt
och effektivt uppvärmningssystem hjälper
Indus sina kunder att uppnå satta miljömål.

MED MÅLET ATT BLI branschens mest hållbara
företag satsar vi både på solpaneler på taken
samt återplanterar träd för att kompensera det
virke som går åt till modulproduktionen. Vi klimatkompenserar
även för våra koldioxidutsläpp,
detta är några exempel på det gröna arbete vi gör
för att ge oss och kommande generationer en bra
livsmiljö att leva i. Därför säger vi NEJ till
direktverkande el i alla nyproducerade moduler.

NÄR NYA STADSDELAR VÄXER fram blir
förskolegrupper och skolklasser snabbt större.
Företag som expanderar behöver större kontor.
Indus har inte bara lösningen för att utöka lokalerna,
vi har också en del av lösningen till en
mer hållbar värld. Snabbt, smidigt och med den
kvalitet vi är kända för finns vi här när våra kunder,
nya som gamla, behöver utöka sina lokaler.