Skateboardbana och gröna planteringar

Helsingborg expanderar och det innebär att det nu satsas för fullt på tätorterna, inte minst på Gantofta.

Helsingborgs gröna områden är viktiga för att staden ska vara attraktiv, hälsosam och hållbar. Helsingborgs stad har arbetat systematiskt med att utveckla stadens grönområden sedan Grönstrukturprogrammet antogs 2014. I tätorterna har programmet bland annat resulterat i att infarterna förskönats, efter de boendes önskemål.

I Gantofta har man planterat lökar och nya träd på flera ställen. Dessutom har man flyttat befintliga träd till en närliggande park, från området där idrottsparken ska vara, berättar Anna Örtegren, som är projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad har ni gjort mer i Gantofta?
– En hel del faktiskt. I en park har vi byggt hinderbana för hundar, gjort i ordning grillplats, satt upp hängmattor och byggt en pumptrackbana för hjulsporter som exempelvis inlines, kickbike och mindre cykel. Intill den skapas en skatebana som även den kan användas till en rad hjulsporter. Dessutom har vi byggt om busshållplatsen och breddat vägen när man kommer från Pålstorp in i Gantofta, säger Anna Örtegren.

Text: Anders Post