Serviceorterna bygger bostäder och skolor

Marstrand är en storfavorit för alla besökare. Upplev den mäktiga atmosfären vid Carlstens Fästning, kajen med båtar av alla slag och mysiga kvarter med bilfria gator. Här hittar du också restauranger och caféer i toppklass samt sol och salta bad.

Inom Kungälvs kommun finns en rad serviceorter som expanderar och bygger nytt, såväl bostäder som skolor och annan samhällsservice.

Målsättningen är att en serviceort på lång sikt ska ha en befolkning på 3 000 invånare som underlag för ett grundutbud av service, med bland annat förskola, skola, livsmedelsbutik, attraktiva mötesplatser och rika möjligheter till kultur och fritid. Väl fungerande kollektivtrafik är också en nödvändig förutsättning. Det ska vara möjligt att bo i en serviceort utan att behöva ha en egen bil.

Här kan du läsa om utvecklingen i Kungälvs serviceorter.

Diseröd ligger sju kilometer nordost om Kungälvs centrum. Här finns vidsträckta naturområden, badsjöar, skogs- och ängsmark. Fler bostäder behövs för att stärka Diseröd som serviceort och ge möjlighet till bättre serviceutbud och ökad kollektivtrafik. Nu pågår produktion av cirka 200 bostäder i blandad bebyggelse med lägenheter, villor och radhus. Dessutom byggs Diserödskolan ut för att elevantalet väntas bli större i samband med den ökade exploateringen.

Kärna är ett mindre samhälle på landsbygden tio kilometer väster om Kungälvs centrum, och drygt två mil från Göteborg. Nyligen har en detaljplan antagits för skola, förskola och ett femtiotal bostäder i blandad bebyggelse. Här byggs även ett mindre antal bostäder i kedjehus i Kärna Västerhöjd. Dessutom planeras en fullstor idrottshall, som beräknas vara klar 2022.

Kode är ett stationssamhälle tolv kilometer norr om Kungälv, och femton kilometer söder om Stenungsund. Nu ska en fördjupad översiktsplan för Kode tas fram som kommer att peka ut hur samhället ska utvecklas i framtiden. Den fördjupade översiktsplanen tar bland annat upp bostadsbyggande, natur och trafikfrågor. Kode har ett strategiskt läge och stor potential som stationssamhälle, med kommunikationer mot exempelvis Uddevalla och Göteborg. Närmast i tiden ligger byggnation av skola och idrottshall.

Kareby är en mindre tätort som ligger fem kilometer norr om Kungälvs centrum. I Rishammar som är en del av Kareby byggs knappt 200 bostäder i olika boendeformer som parhus, radhus och friliggande villor. Här byggs även en större livsmedelsbutik och privat förskola som ska vara klar 2021.

Marstrand är utan tvivel Kungälvs mest kända serviceort. Samhället som ligger längst ut i väster, där skärgården slutar och havet tar vid har varit populärt seglar- och badsamhälle sedan Oscar II tid. Här finns även den mäktiga Carlstens Fästning.

I Marstrand pågår planering av ny förskola. På väg ut mot Marstrand i Tjuvkil, projekterar Trafikverket för gång- och cykelväg och även här blir det en ny förskola. Intresset för kustnära boende är stort, därför bygger kommunen ut vatten och avlopp på många ställen, däribland Tjuvkil. I samband med detta ses detaljplanerna över för att det ska gå att bygga lite större hus.

Text: Anders Post
Foto: platsenkungalv.se