Se ljuset på Rackstadmuseet

RackstadmuseetDet var ljuset och den enklare
livsstilen som lockade konstnärer
från storstan att bosätta sig kring
sjön Racken i början av förra sekelskiftet.
Sedan 1993 har de ett eget
museum i Taserud strax norr om
Arvika. Här finns en stor samling av
deras verk bevarade – som visas
tillsammans med nutida konstnärer.

Det var Gustaf och Maja Fjæstad
som i början av förra seklet
drog från Stockholm till
Arvika och sjön Racken.
Ljuset runt sjön var speciellt, klart och
skimrande – det så kallade Rackstaljuset.
Ett ljus som, enligt många, är fullt jämförbart
med det mer berömda ljuset över
Skagen och Provence. Paret Fjæstad hyrde
först skulptören Christian Erikssons ateljévilla
Oppstuhage i Taserud.
Fler konstnärer anslöt och bosatte sig runt
sjön – en hel konstnärskoloni som förevigade
livet och landskapet. Det nationalromantiska
var på modet – längtan efter natur, ljus
dunkel och vemod. Det var dessutom enklare
och betydligt billigare för fattiga konstnärer
att bo på landet. De som verkade här
var bland andra Björn Ahlgrensson, Fritz
Lindström, Bror Lindh, Alfred Ekstam och
Ture Ander. Nu finns många av deras verk
samlade på Rackstadsmuseet, vars första
del invigdes 1993 av kungaparet.1999 blev
museet komplett med ytterligare en byggnad.
Museet knyter samman traktens konsthistoria
med vår tids konst och konsthantverk.
I Rackstadkonstnärernas spår har möbelsnickeri,
smide, väveri och keramik utvecklats
i Arvika genom åren. Här finns till
exempel flera kända keramiker.
Museet är även en naturlig plats för musik,
med bland annat konserter varje år av
elever från Musikhögskolan Ingesund.