P-hus blir mobilitetshus för bilisterna

När Lund förtätas blir det mindre utrymme
för bilar på gatorna.
En utmaning som LKP, Lunds
Kommuns Parkerings AB, ser som en
möjlighet.
– Bilförsäljningen ökar och vi behöver
vara påhittiga i att hitta nya hållbara
lösningar för de bilar som behöver
komma in och vara i staden, säger Paul
Myllenberg, vd för LKP.

Som företag med företagsidé att ge
bilen plats i staden när ägaren behöver
ställa undan den kan det synas
som att man helst inte ser färre ytor
att parkera på, men för LKP är det inte
ett problem. Men egentligen är affärsidén
den omvända. LKP:s grundläggande
idé är att göra Lund tillgängligt för boende,
besökare och verksamheter.
Utifrån den uppgiften tar man hand om
bilarna i staden.
– Vi ska lösa parkeringsfrågan och
därmed understödja stadsutvecklingen,
säger Paul Myllenberg.
– Att staden vill förtäta och gärna
plocka bort stora platta parkeringsytor
till fördel för bostäder är för oss en möjlighet
att utveckla och modernisera våra
anläggningar, säger Paul Myllenberg.
Det gamla gråa parkeringshusets tid är
förbi. I dag ser vi oss mer som ett tjänsteföretag,
någon som bistår dig med att ta
hand om bilen medan du jobbar eller
över natten nära där du bor.

Vi sitter och pratar på Staffans Gränd i
Lund där LKP har sitt kontor. Tvärs över
gatan ligger ett stort parkeringshus av
den gamla sorten.
– Titta här, säger Magnus Ericson, utvecklingschef
på LKP, och lägger ut foton
och illustrationer på bordet. Detta är
någonting helt annat.
Framför mig ser jag en modernt ritad
byggnad med kopparglänsande rasterfasad
i rosttrög plåt med stort ljusinsläpp
och genomskinlighet. En nattillustration
visar ett mycket upplyst inre på de
olika parkeringsplanen för trygghetens
skull. Inga mörka och skuggiga vrår
Det är parkeringshuset Gasverket
centralt vid Svanevägen som ska få tre
nya våningar och därmed öka antalet
platser från 300 bilar i dag till 580 bilar
när det är klart 2018.
Västra sidan av p-huset mot befintliga
bostäder får en ny ramplösning, inglasad
trapp och lummig grön fasad för att möta
den grönska som redan finns i närmiljön.

LKP har redan ersatt belysningen i sina
befintliga p-hus med miljövänlig LEDbelysning.
På ett annat foto syns en nästan futuristisk
byggnad med svängda arkitekturlinjer,
lika luftigt och transparent som
Gasverket, och med välvda delade tak
som ligger i vågor. Det nya p-huset i
Brunnshög passar väl in i den nya ”smarta”
stadsdelen.
I dag tänker ett företag som LKP lika
mycket på gestaltning och arkitektur
som vilket annat byggföretag som helst.
Man är med sin tid och involverade i
stadsbyggnadsprocessen på ett helt annat
sätt än tidigare. P-husen måste passa
in i och vara placerade i den nya stadsmiljö
som växer fram.
– Taket är solceller, förklarar Magnus
Ericson. Här kan vi bli självförsörjande
på el och även här skapa möjligheter för
bilägaren med elbil att ladda sin bil under
tiden han eller hon är och handlar.

P-huset på Dammgården är redan självförsörjande
på el tack vare solcellerna på
taket som installerades förra sommaren
och ladda din elbil kan du redan göra i
P-husen Färgaren, Arena Park, Lund C
utöver Dammgården.
– Vi ordnar gärna nya laddstolpar i
takt med att behoven ökar.
De flesta av LKP:s p-automater är redan
solcellsdrivna.
Samtidigt som det pågår kontinuerligt
underhållsarbete och utveckling, sprudlar
idéerna och visionerna för framtiden.
Spolplatta i entrén så att bilisten kan
passa på att tvätta sin bil, ledbelysning
som tänds vartefter du rör dig i byggnaden

– Just nu funderar vi mycket på hur vi
kan använda digitaliseringen på bästa
sätt för våra kunder. Hur kan vi underlätta
för våra kunder att ”kommunicera”
med sitt fordon så att säga. Beställ varor
som körs till din bil och du öppnar bakluckan
med din app när budet kommit
med varorna till din bil, medan du själv
är på jobbet …
– Vi har slutat säga P-hus och säger
hellre mobilitetshus där vi samlar service
till våra kunder oavsett färdmedel, säger
Paul Myllenberg. Vi har dessutom
lättare att anpassa våra ytor jämfört med
bostadsnormerna.
– Det ska vara enkelt att parkera hos
oss. Och smart.