OBOS bygger Lundaportens Trädgårdsstad

Södra Råbylund har cykelavstånd till Lunds centrum och nära till utflykter i det vackra skånska kulturlandskapet. Förskolor, skola och annan service finns på promenadavstånd – och du cyklar in till Stortorget på en knapp kvart.

Södra Råbylund är en idealisk plats att bo och leva på.

När du kommer från Dalby i sydost och kör genom landskapet in mot Lund är det Södra Råbylund som är entrén till staden. Lunds kommun utlyste markanvisningstävling för de östra delarna och OBOS i samarbete med LKF vann med sitt förslag ”Lundaportens trädgårdsstad” ritat av av Gunilla Svensson Arkitektkontor AB och Liljewall arkitekter.

Avgörande för juryn var ”den lekfulla variationen av material och arkitektur tillsammans med anpassningen till området och den terrasserade marken söder om Dalbyvägen”.

Här ska nu OBOS bygga både lägenheter och friliggande hus i en alldeles egen stil. Du ser det på illustrationen här ovanför. Husens variation i form och färg, olika takvinklar och spännande fönstersättningar skapar ett levande område som det är enkelt att känna sig hemma i. Husens stomme i trä och fasadernas jordnära färgsättning ger ett vilsamt lugn, som livas upp av accenter i rött och grönt. Och förrådsbyggnaderna pryds av levande, gröna sedumtak.

För Eva Dahlgren är gestaltning av ett nytt kvarter inte bara en fråga om hur husen kommer att se ut, det handlar lika mycket om livet mellan husen.

– Här ska man kunna röra sig fritt mellan husen i naturliga stråk, träffa grannen och ta en pratstund på en bänk. Här ska det finnas lekplats, boulebana och cykelverkstad. Grusade ytor, plattsättning och klätterväxter Det ska kännas som en trygg plats. En plats man vill vara på.

En sluttande söderslänt har tagits tillvara för de nya husen så att alla bostäder har egna uteplatser eller balkonger i söderläge. Egna entréer gör det också enkelt att skapa sitt eget liv i och omkring sin bostad.

– Den här delen av Lund är en ljus och solig plats i sig. Släntens söderläge är positivt, därför får husen ett öst-västligt läge för att utnyttja solläget, och de placeras också lite förskjutna från varandra, berättar Gunilla Svensson.

Husen börjar säljas nu och inflyttning kan bli framåt sommaren 2021.

Vi bygger i trä för skönheten och miljöns skull

– Vi älskar att bygga i trä, säger Eva Dahlgren, projektutvecklare på OBOS. Vi vill göra så liten miljöpåverkan som möjligt, det är därför vi bygger våra hus i trä.

Trä, som naturens eget material, är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid, till och med som färdigbyggda hus. Att tillverka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Och när husets stomme består av trä i stället för andra material minskar koldioxidutsläppen med upp till 40 procent.

Sverige har traditionellt byggt villor av trä, men flerbostadshusen har varit betongens marknad. Under 2020 räknar dock Träbyggnadskansliet med att 20 procent av flerbostadshusen kommer att byggas av trä.

I OBOS byggs bostäderna till största del industriellt i trä och fördelarna med att bygga i trä i fabrik är många. Kontrollen blir bättre, vädret påverkar inte, hela processen kan styras effektivare och erfarenheter tas bättre till vara jämfört med att spika ihop eller gjuta husen på plats.

Forskningsrapporten ”Industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025” menar att det industriella träbyggandet i Sverige fram till 2025 har potential att leverera 50 procent av flerbostäderna på den svenska marknaden, en siffra som i dag bara är 10 procent.

– Trä ger också ett så varmt intryck, säger Eva Dahlgren. Med sin speciella karaktär passar det väldigt bra i Södra Råbylund.

”En pittoresk miljö med ett småskaligt uttryck” som arkitekten Gunilla Svensson uttrycker det.

– Här finns influenser av både staden och landet, precis som sig bör i ett kvarter som blir en del av dem båda, säger Eva Dahlgren, projektutvecklare på OBOS.