Nya grepp för hållbar utveckling

Lisa WälitaloJust nu pågår forskningsprojektet
Hållbar kommun- och regionsutveckling
som går ut på att stötta sju
kommuner och tre regioner att bli
långsiktigt hållbara.
Det här känns väldigt spännande.
Många av Sveriges kommuner,
regioner och landsting har
visioner som i olika grad innehåller
hållbarhet. Nu det blir intressant att
ta reda på hur det omsätts i praktiken, i
själva verksamheten, säger Lisa Wälitalo.
Bakom satsningen står Blekinge tekniska
högskola i samarbete med Sveriges
Ekokommuner. De medverkande är Karlskrona,
Ronneby, Nybro, Torsås, Västervik,
Oskarshamn och Hudiksvalls kommun,
samt Region Blekinge, Region Jönköpings
län och Åland.
– Tanken är att utifrån en strategisk
modell kartlägga och stötta varje deltagarorganisations
praktiska arbete med
hållbarhet och samtidigt använda erfarenheterna
från detta samarbete liksom
tidigare erfarenheter för att förbättra modellen.
Arbetet ska alltså också mynna ut i
en ny version av modellen och nya arbetssätt
för respektive kommun och region att
arbeta vidare med, säger Lisa Wälitalo.

Startskottet för projektet gick tidigare i våras
och kommer att pågå under tre år.
– Målet är att projektet på sikt leder till
att hållbarhetsprinciperna som tillhör den
strategiska modellen, liksom hela det strategiska
tänkesättet, verkligen genomsyrar
verksamheterna i deltagarnas olika organisationer.
Men Lisa Wälitalo sticker inte under
stol att det är en utmaning.
– Många har uppfattningen att hållbarhet
innebär stora kostnader. Men det är
precis tvärtom. Det är snarare lönsamt.

LISA WÄLITALO, PROJEKTLEDARE HÅLLBAR
KOMMUN- OCH REGIONSUTVECKLING