Norrköpingsbaserade Qstar VÄXER VIDARE MED NYA STATIONER ÖVER HELA LANDET

Qstar

QstarDu har säkert sett de snygga
röda trailers som rullar på
vägarna. De transporterar
allt drivmedel till Qstars alla
stationer.

Qstars första station startade 1990 i
Östra Husby, på Vikbolandet här
utanför Norrköping. Idag driver vi närmare
400 stationer över hela landet.
Det säger Maria Hadd, VD för Qstar
Försäljning AB. Från huvudkontoret på
Butängen driftar man och sköter bolagets
samtliga anläggningar runt om i landet,
från Abisko i norr till Skanör i söder.
Hon berättar att ca 70 av stationerna
är fristående och återförsäljarägda. De
drivs under varumärkena Bilisten och
Pump, där ett flertal är bemannade.
Qstars ca 320 automatstationer med varumärket
Qstar är obemannade.
– Vi satsar först och främst på småorter
och landsbygd, det vill säga där vi
behövs som bäst. Det är samma grundidé
som när bolaget startade för 26 år sedan.
Där de andra bolagen har lämnat finns vi
kvar. Det har gett oss en mycket trogen
och lojal kundkrets, säger Maria Hadd.

Samtidigt har Qstar nu växt sig så pass
stora att man även etablerat ett fungerande
dieselnätverk för den tunga trafiken.
Det innebär att man nu byggt stationer
även utmed riksvägar och i större städer,
runtom i Sverige.
– Men det innebär inte att vi går ifrån
grundidén att satsa på småorter och
landsbygd, den tänker vi fortsätta med,
betonar Maria Hadd.
Det gäller även utvecklingstakten.
Några planer på att slå av på den finns
inte, tvärtom. Qstar växer successivt vidare
på plats efter plats runt om i landet.
Just nu rör det sig om 10 till 12 nya stationer
om året.
Givetvis har bolaget ett stort antal
stationer på hemmaplan, i dagsläget ett
40-tal runt om i Östergötland. Det senaste
tillskottet är Qstar Borensberg som förutom
bensin och diesel även erbjuder
AdBlue och HVO för den tunga trafiken.
– Vi har även satsat stort på den egna
transportsidan. Våra totalt elva trailers,
som rullar över hela landet, har alla den
senaste tekniken att hantera bränslet.
Det är naturligtvis oerhört viktigt att
den hanteringen är så miljövänlig som
möjlig. Dessutom att den är trygg och
säker, viktigt inte minst för våra egna
chaufförer, säger Maria Hadd.

Qstar som alltså har sitt säte i Norrköping
har ett 50-tal anställda. Men verksamheten
är betydligt mer omfattande
än vad det antalet signalerar.
– Vi sysselsätter betydligt fler genom
ett stort antal entreprenörer och åkerier
runt om i landet. Det var här det en gång
startade och det är självklart för oss att
vi fortsätter att bygga och utveckla vår
verksamhet med Norrköping som bas.
– Vi satsar på att vara Sveriges mest
kundvänliga bränslebolag och värdesätter
våra kunder högt. Precis som kunderna
är lojala mot oss känner vi lojalitet
med Norrköping. Det är en lagom stor
stad med bra transportförbindelser och
en härlig framåtanda, precis som vårt
företag!