Midroc utvecklar morgondagens samhälle – på alla nivåer

Hur ser morgondagens samhälle ut?
Det kan man fråga sig – eller ännu hellre
kan man fråga Michael Carlsson och David
Fredriksson på Midroc i Varberg. En stor del
av företagets verksamhet handlar nämligen
om framtiden – oavsett om man pratar
avancerat underhållsarbete i Ringhals
kärnkraftverk eller ett nytt eluttag hemma
hos en privatkund.

Många kanske inte vet att Midroc faktiskt är
Sveriges tredje största elteknikföretag. I Varberg är
man dessutom det företag som har flest anställda
på elsidan.
Mikael Vestlund, vd för Midroc Electro i Sverige,
berömmer avdelningen i Varberg:
– En stark avdelning med stor bredd och hög
kompetens på olika system. De är väldigt bra på
service och underhåll och även inom projekt.
Just bredden i företaget är det Michael Carlsson,
avdelningschef för installationsverksamheten i
Varberg, och David Fredriksson, verksamhetschef
för serviceverksamheten, också betonar.
Midroc i Varberg täcker in i stort sett hela
Halland och arbetar över bred front.
Erfarenheten visar att just bredden uppskattas
av kunderna, liksom förstås kunskapsnivån.
– Kommunens vision att vara Västkustens kreativa
centrum är vi en del av, säger David Fredriksson.
Vi bidrar med innovativa lösningar med en långsiktig
och hållbar infrastruktur. Genom vår serviceverksamhet
kan vi erbjuda avancerade tekniska och
energieffektiva lösningar inom kraft, belysning och
data. Här har vi stor vana vid elinstallationer, vilket
även är kärnan i vår verksamhet. Ljud och bild, nätverk
och KNX som är grunden till det ”intelligenta
hemmet” är också områden som vi har stor erfarenhet
och kunskap inom.

En dag på avdelningen innefattar många olika arbetsuppgifter.
En av Midrocs medarbetare åker till
exempel och renoverar ett kök eller badrum, en annan
felsöker belysningen på en fastighet, en tredje
är sysselsatt med datainstallation.
Vid Midroc i Varberg finns dessutom avdelningen
Security – en sektor som blir allt viktigare i
samhället. Avdelningen är specialiserad på brandlarm,
inbrottslarm, passagesystem och kameraövervakning.
Vid nybyggnation och renoveringar vägs miljöaspekten
in tidigt. Alla vet att ny teknik kan spara
miljön. Problemet är att kunskapen inte finns överallt.
Inom det området ligger Midroc långt framme.
Forskning visar hur förutsättningar för både kreativt
tänkande och välmående kan påverkas positivt
av ny teknik. Bra akustik, ventilation och belysning
är därför viktiga komponenter.

Ett lokalt exempel på installationssidan är Rådhuset
i Varberg, där ny teknik mötte gammal på ett
smart sätt.
Michael Carlsson förklarar:
– Rådhuset innehåller till exempel en tidstypisk
festsal där vi bland annat plockade ner de gamla
ljuskronorna i glas som vi sedan renoverade och
moderniserade med ny LED-belysning. Ljus- och
ljudstyrningarna i festsalen är mycket avancerade,
särskilt som de ska vara ”osynliga” i den genuina
1800-tals miljön.
Så hur ser då morgondagens samhälle ut?
Carlsson och Fredriksson slår fast:
– Det vet ingen, förstås, men vi har teknik och
kunskap som gör att våra medarbetare bidrar till ett
bättre samhälle. Varje månad, varje vecka, varje dag.