Klätterhall på OS- nivå

Bättre hälsa – bättre ork – bättre studier.
Enkel matematik som gäller alltjämt.
Campus Umeå har i dag en stark
idrottsprofil med de möjligheter studenter,
lärare och forskare – ja, alla
Umeåbor – har att hålla sig i form i
idrottsföreningen IKSU.
Med tre anläggningar i staden, devisen
”Ett friskare och starkare Umeå”
och 22 000 medlemmar finns en stor
bredd av träningsmöjligheter hos
IKSU. Nu förstärks utbudet ytterligare
med en 18 meter hög klättervägg som
byggs av Akademiska Hus.

Klättring som sport växer snabbt i såväl
Sverige som resten av världen. 2020
kommer det för första gången att vara en
OS-gren vid Tokyos Olympiska Spel.
– En Campusmiljö som ger mångfald
och är till för hela människan med
idrotten som en viktig pusselbit, det är
vad jag ser framför mig, säger Roger
Granberg, Fastighetschef på
Akademiska Hus.
Roger Granberg är själv flitig besökare
på IKSU och talar sig varm för
hur viktigt det är att hålla sig i form.
– Här får jag både ny energi och nya
idéer, säger han.

Klätterhallen, som just nu byggs och
beräknas stå klar till våren, ligger i direkt
anslutning till övriga byggnader på
området men får en helt egen ny entré
och ska kunna ta emot cirka 3 500 besökare
i veckan. Verksamheten riktar sig
till alla åldrar och anläggningen kommer
att ha OS-standard och även certifieras
enligt Svenska Klätterförbundets
guldstandard för klätterhallar med stort
fokus på säkerhet.
På ett modernt campus av internationella
mått varvas undervisningslokaler
och föreläsningssalar med servicebutiker,
bostäder, caféer – och möjligheter
till att sköta din hälsa och din kondition.
– Allt hör ihop i en helhet, säger
Roger Granberg.