I Tumba finns Sveriges mest avancerade pappersbruk och tryckeri

Rigorösa säkerhetsbestämmelser
gör att ingen obehörig kommer
in på området. Företaget
hette tidigare Tumba pappersbruk
och är från 1755. Nu ingår
man i den amerikanska Cranekoncernen
med en världsomspännande
verksamhet av
sedeltillverkning.

Tumba pappersbruk såldes 2001
av Riksbanken till Crane, som
också har en lång historia
inom sedeltillverkning. Företaget
startade 1801. Numera
är Crane, inklusive den
svens ka delen i Tumba, ett
högteknologiskt företag
där den avancerade tekniken
gör sedelförfalskning
till en närmast
omöj lig verk samhet.
– Tumba bruk, eller
Crane som vi heter, bedriver
en ganska anonym
verksamhet i Botkyrka kommun,
säger vd Anders
Blomberg. Vi måste ha rigorösa
säkerhetsbestämmelser av naturliga
skäl, men annars är vi inte hemliga på
något sätt. Det här är faktiskt ett väldigt
roligt och intressant ställe att jobba på,
och det berättar jag gärna eftersom vi ofta
söker nya medarbetare inom många olika
yrkeskategorier.

Crane är en renodlad sedeltillverkare
med kunder över hela världen
och är det
företag som växer
snabbast i branschen. Just nu
bygger man en fabrik på Malta
som delvis kommer att hanteras
från Sverige.

Vad kunderna köper
av oss kan se lite
olika ut: En del länder
vill enbart ha
sedelpapper, andra
beställer hela produktionen,
berättar Anders Blomberg. Vi
har även en egen designavdelning, som
hjälper till med utformningen av sedlarna.
Colombia är ett exempel där man
köpte designen av oss men producerade
sedlarna själva. När det gäller de nya
svenska sedlarna så har vi varit involverade
i allt från design till färdigtryckt sedel.
Anders Blomberg tar fram en femhundrakronorssedel
och visar företagets
egen produkt, mikrooptik i form av ett
band med bilder som rör sig och växlar
motiv mellan ”KR” och en kungakrona
när du vickar på sedeln. Den visar att sedeln
är äkta. Denna säkerhetsdetalj liksom
vattenmärket appliceras i papperstillverkningen.
Varje lands specifikation
och design är unik.
– Vi trycker sedlar åt många länder. På
grund av att tekniken är mycket komplicerad,
blir det sällan kostnadseffektivt för
ett land att göra hela processen själv. Våra
systerfabriker i USA gör allt papper till
dollarsedlarna som därefter trycks av
amerikanska staten, berättar Anders
Blomberg.

Crane i Sverige har en personalstyrka
på cirka 500 personer som arbetar med
produktion, design, logistik, försäljning
och kundtjänst i en mycket internationell
miljö.
– Våra säljare kommer från olika delar
av världen, vilket underlättar kontakter
med kunderna. Hela säljkåren på 15 personer
behärskar tillsammans 31 språk.
Och här i Tumba kommer personalstyrkan
från jordens alla hörn – även värt att
nämna är att många av de högsta cheferna
är kvinnor, säger Anders Blomberg, som
gärna ser att fler jobbsökande hittar till
Crane i Tumba.