HSB Skåne fortsätter att satsa i Lund

I sommar och höst flyttar de
första boende in i de nya husen
i Arenaparken. 42 lägenheter i
bostadsrättsföreningen Pokalen,
och 56 lägenheter i Medaljen.
Namnen så klart för sin placering
vid Arenan i Lund. Och nu
riktar HSB blickarna mot nya
bostäder i Arenaparken och vid
Öresundsvägen.

HSB har en lång historia av gediget boende
och respekterat varumärke, men är
långt ifrån bara historiska. Nya idéer
kring boendet vinner mark. Hållbarhet
och yteffektiva bostäder har blivit ledord.
Och HSB är med i framkant.
HSB är också först i Sverige att få certifierade
energisparhus vilket innebär
hus med hög komfort, god kvalitet och
som använder minimalt med energi, vilket
bidrar till mindre koldioxidutsläpp.
Så för HSB är historia också lika
mycket framtid.
– Jag vill se oss lika mycket som samhällsaktör,
som ett bostadsföretag, säger
Caroline Sellström, chef för marknad
och nyproduktion på HSB Skåne. Det ingår
i vårt uppdrag att tillsammans med
medlemmarna skapa det goda boendet.
– HSB har funnits i över 90 år i Lund
och tittar vi på de projekt som startat eller
varit i gång under 2016 så kan vi summera
året med att vi aldrig byggt så
mycket samtidigt som vi gjort detta år.
För 2017 är planen för hela HSB att bygga
ännu mer.

När de båda bostadsrättsföreningarna i
första etappen i Arenaparken nu börjar bli
helt klara och alla lägenheterna är sålda,
fortsätter arbetet i området med fler bostäder.
I planen finns ytterligare cirka 40 hyresrätter
i kvarteret Målet och 80 bostadsrätter
i bostadsrättsföreningen Nätet.
– I de nya husen i Arenaparken kommer
vi att addera ett antal mervärden för
att underlätta vardagen för dem som bor i
husen. Det blir en ytterligare utveckling av
det goda boendet, men exakt vad det kommer
att innebära vill jag inte riktigt avslöja
i dagsläget, säger Caroline Sellström.
Säljstart för brf Nätet kommer att vara
under hösten 2017 och ungefär samtidigt
påbörjas fördelningen av hyresrätterna
utifrån de intresseanmälningar som inkommit.
Bosparare i HSB har då möjlighet
till förtur på de nya lägenheterna.
Efter att den sista etappen i Arenaparken
står klar är det industriområdet
kring Öresundsvägen som står på tur
med förhoppning om inflyttning inom
fyra till fem år beroende på hur smidigt
detaljplanen för området flyter på.

Att köpa bostadsrätt har många fördelar;
du vet vad du köper, till fast pris och
utan stressande budgivning. Samtidigt
är bostadssituationen i landet ett stort
problem, framför allt för unga människor
som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.
En rapport som analysföretaget
Prognoscentret tagit fram på
uppdrag av HSB visar att möjligheterna
att köpa en bostad har minskat för unga
hushåll de senaste tio åren.
Caroline Sellström menar att det är
viktigt för HSB att satsa även på hyresrätter
eftersom hyresrätten är nödvändig
för en fungerande flyttkedja och starkt
efterfrågad på marknaden. HSB Skåne
har drygt 1 200 hyresrätter inom sitt verksamhetsområde
och i Sverige finns drygt
25 000 hyresrätter i HSB:s regi.
– Blickar du bakåt i vår långa historia
kan du se att vi ofta varit först i nya områden,
men att vi också har byggt bostäder
i befintliga stadsdelar. Husen i
Klostergården är exempel på det, men
också fastigheten Påskalyckan som ligger
centralt alldeles intill Clemenstorget.

Påskalyckan var i behov av en omfattande
renovering vilken ledde till 25 nyrenoverade
studentrum på mellan 10,8 och
24,7 kvadratmeter med hyror på 2 500-
3 600 kronor i månaden. Utöver det 17 lägenheter,
med 1-3 rum, för åldersgruppen
18-25 år, som får bo kvar tills de fyller 30.
Tio av studentrummen hyrs under ett
år ut till studenter som ingår i projektet
”HSB Skåne Future” som HSB bedriver
tillsammans med arbetsförmedlingen.
Studenterna utbildas i fastighetsskötsel
och har under det senaste året tagit hand
om fastigheten Påskalyckan.
– Allt syftar till att skapa det goda boendet
oavsett om det är hyresrätt eller bostadsrätt,
säger Caroline Sellström. Vi fortsätter
att utveckla vårt sätt att bygga nya
bostäder, med sunda material och minskade
utsläpp från våra fastigheter. Men vi
utvecklar också tryggheten kring köpet
och förvaltningen av ditt boende.