Här planeras ett nytt modernt fi skeläge

StrandbynPittoreska små hus nära havet.
Med utsikt över sundet och bara
minuters cykelväg från centrum.
Välkommen till Borstahusen.
Här planerar Landskrona för nya
bostäder väl anpassade till miljön.
Öresundsregionen expanderar
och härifrån är det nära till allt.

Borstahusen, det lilla pittoreska fiskeläget
från 1770-talet ligger ett par
kilometer norr om Landskrona
centrum med vacker utsikt över sundet, Ven
och Danmark. De låga karaktäristiska gatuhusen
ligger alldeles vid havet. Då, för 250 år
sedan tämligen spartanska, idag omsorgsfullt
renoverade av sina ägare. Här sveper man in
sig i en badrock i arla morgonstund och promenerar
ner till havet för ett dopp.
Ett genuint läge med hamnen och fiskenäringen
som fortfarande drivs här. I hamnen
finns också ett kulturens hus, Pumphuset, med
konsthall, museum och restaurang, en gång i
tiden byggt av Skånska Sockerbolaget. Här
tvättade man betorna som kom in till hamnen
i Borstahusen från Ven, Ålabodarna och Vikhög
och stallade loken som gick till sockerbruket.
En attraktiv plats att bo med sitt unika läge
granne med
golfbanan, ett av Landskronas
bästa lägen.
Här planerar nu Landskrona stad att bygga
nya bostäder och planarbetet är i full gång för
en ny unik spännande stadsdel alldeles norr om
nuvarande bebyggelse för minst 1 100 regionalt
attraktiva bostäder inom en 6–7-årsperiod.
Planprogrammet innebär att man bygger
vidare på den bebyggelsestruktur som finns
i gamla Borstahusen. Den nya bebyggelsen närmast
havet föreslås få en låg och tät struktur.
För att få samma varierade karaktär som i
befintliga Borstahusen och Svaneholm kan
en del av tomterna förmedlas via stadens
tomtkö och bebyggas i egen regi. Precis öster
om Erikstorpsvägen föreslås något högre flerfamiljshus
som får utsikt över Öresund.
Bebyggelsen sträcker sig sedan ända bort mot
Helsingborgsvägen och utgörs av flerbostadshus,
radhus, parhus och enfamiljshus.
Den nya ”Strandbyn”, som stadsdelen nu
kallas, ska b
li en modern stadsdel med varierad
arkitektur, men anpassad till den befintliga
stadsstrukturen.
– Det här blir ett fiskeläge i modern tappning,
säger Johan Nilsson, planchef.
I Strandbyn kommer husen att ligga längs
med havet liksom i gamla Borstahusen. Den
främre husraden har en lägre höjd på ett och
ett halvt våningsplan medan den bakre bebyggelsen
tillåts vara högre så att även
bakom liggande hus får havsutblickar.
Kvartersstrukturen är sedan genombruten
av mindre sträden mellan husen, precis som i
gamla Borstahusen.

Bakgrunden till valet av en utbyggnad av
just norr
a Borstahusen har även strategiska
skäl för Landskrona. Landskrona är beläget i
de centrala delarna av en expanderande
Öresundsregion och har en väl fungerande
kommunikation med resten av regionen vilket
skapar stora möjligheter för kommunen.
Idag råder det en viss obalans när det gäller
arbetslöshet, bidragsberoende, segregation och
boende så kommunstyrelsen har för att råda bot
på detta arbetat fram ett handlingsprogram med
syftet att skapa en mer balanserad kommun.
En av de stora satsningarna är samarbetet
mellan några stora fastighetsägare och staden
i Landskrona Stadsutveckling AB (se mittuppslaget
i den här tidningen) som ska ge
stadskärnan nytt liv och ny kvalitet.
En annan av åtgärderna i programmet är att
skapa fler attraktiva bostäder med god boendemiljö
för att generera en ökad inflyttning.
Bostadsbeståndet i Landskrona som idag i
stor utsträckning består av flerbostadshus
med hyresrätter, behöver få en bättre balans;
andelen bostäder med äganderätt eller bostadsrätt
bör öka. Därav satsningen på Norra
Borstahusen med sin mycket attraktiva plats.
Eftersom kommunen äger den största
delen av marken runt Landskrona frigör en
sådan här satsning ekonomi för att utveckla
hela staden – stadskärna såväl som det genuina
Borstahusen.
Norra Borstahusen blir som en startmotor i
Landskronas omvandling och stärker därmed
stadens konkurrenskraft som en bra bostadsort.