Halvtid i bygget av framtidens kretsloppsanläggning

Längs motorvägen E18 strax
efter avfarten mot samhället
Bro börjar det nu synas
tydligt att något stort är på
väg att byggas. Det är halvtid
i bygget av framtidens kretsloppsanläggning
och en del
är redan klart.

– Sedan vårt investeringsbeslut i
januari förra året har det verkligen
gått fort framåt i bygget. Vissa delar
såsom biogasanläggningen är snart
klara medan andra delar av anläggningen
kommer att byggas vidare under ytterligare
drygt ett år. Det har varit en hel
del utmaningar i arbetet men vi håller
tidsplanen och det känns verkligen jättebra,
säger Stefan Håkansson, Director
City Energy Solutions E.ON Nordic.
Biogasanläggningen börjar
ta emot matavfall redan
i sommar och producerar
biogas till transportsektorn
under hösten. Redan
nu är flera leveransavtal
klara av matavfall, trädgårdsavfall
och hästgödsel
till anläggningen.
– Biogas är ett fantastiskt
exempel på
kretslopp och cirkulär
ekonomi. Av en matavfallspåse
gör vi biogas som man sen kan köra
nästan tre kilometer med en gasbil.
Samtidigt får vi fram en biogödsel
som lantbruket efterfrågar.
I kraftvärmeanläggningen byggs
det för fullt. Markarbetet är klart och
byggnaderna för bränslelager, el och
styrning av anläggningen har kommit
på plats liksom själva kraftverkspannan.
I anläggningen kommer både el
och fjärrvärme att produceras och förse
såväl Upplands-Bros som Järfällas
kunder med återvunnen energi.

– BYGGARBETSPLATSEN blir bara
större för varje dag. I dag arbetar nästan
400 personer med projektet och
under oktober kommer det att vara
mer än 500 personer på plats. Det är
mycket som ska samordnas för att
byggarbetsplatsen ska vara säker
att arbeta på för alla. Jag imponeras
verkligen av all den samordning
som sker mellan olika entreprenörer
och leverantörer.
För att distribuera fjärrvärmen
från anläggningen byggs en 23 kilometer
lång fjärrvärmeledning från Högbytorp
ända ner till Säbyverket i Järfälla.
Arbetet är indelat i olika etapper och
innebär en hel del komplicerade passager
via bland annat Stäketsundet,
Kungsängens
centrum och under stambanan.
Längs Enköpingsvägen har arbetet
föranlett en hel del trafikstörningar
och omledningsvägar.
– Vi är mitt i byggandet av fjärrvärmeledningen
och jag ber om ursäkt för
det stök detta orsakar. Men när allt är
färdigbyggt kommer vi att ha en högklassig
kretsloppsanläggning där vi producerar
biogas, el och värme. Genom
närheten till Ragn-Sells och förhoppningsvis
även många andra företag i
Broporten-området kommer vi att hitta
många synergier och nya industrisamarbeten.
Vilket är bra för hela Upplands-
Bros kommun, avslutar Håkansson.