Gökegård i Öjersjö blir attraktivt bostadsområde med närcentrum

Ett antal exploatörer kommer att bygga i natursköna Gökegård i Öjersjö. Här blir det både småhus, bostads­­rätter och hyresrätter. (Visionsbild: Bonava)

Öjersjö är en attraktiv naturnära kommundel i Partille där efterfrågan på bostäder är stor. För att möta behovet inleds nu utvecklingen av Gökegård där cirka 540 bostäder kommer att byggas med blandade boendeformer de närmaste åren.

Gökegård ligger mellan Kåsjön och nya Öjersjövägen i Partille i ett område med bevarad naturmark.  Ytan som ska bebyggas är uppdelad i fem mindre områden: Centrum, Bygatan, Kvarteren, Gårdarna samt Västra och Östra höjden.

Johanna Kirudd är inhyrd exploateringsingenjör på Partille kommun och har bland annat tecknat avtal med de exploatörer som kommer att bygga i området.

– Öjersjö är ett attraktivt område i Göteborgsregionen där privata bygg­bolag köpt mark. Kommunen har sett möjligheten att bygga ut området och samtidigt få ett närcentrum som gynnar hela Öjersjö, bland annat blir det en mataffär (COOP), något som saknas i dag, säger Johanna Kirudd.

Hur ser området ut som ska bebyggas?
– Det är öppna obebyggda ytor där det finns en hel del fornlämningar som man måste ta hänsyn till. Området ligger nära Kåsjön, och knyts ihop med Delsjö­terrängen som är ett stort naturområde i Göteborgsregionen.

Bojan Delipara på Partille kommun är projektledare för utbyggnaden av allmänna platser inom Gökegård.

Vilken typ av bebyggelse blir det i området?
– Det blir blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus och kedjehus i olika upplåtelseformer. Bostäderna byggs efter ett långt stråk, som inleds med den tätare centrumbebyggelsen. I området finns två höjder, den östra och den västra. På den västra höjden blir det attraktiva hyresrätter i flerbostadshus. Och på den östra planeras radhus och kedjehus.

Gökegård kommer att ligga inbäddad i natur. Här finns många fornlämningar som ska bevaras. Det blir även ett litet centrum som COOP bygger (syns i förgrunden i bilden).

Vad händer närmast?
– Partille kommun inledde förberedande markarbeten 2020, och just nu pågår utbyggnad av infrastruktur med 3,5 kilometer lokalgator, parkytor, teknisk försörjning, avlopp, el och fiber, berättar Bojan Delipara. Så snart man kan ta sig in i området med maskiner och bygg­material börjar entreprenörerna att bygga, vilket beräknas ske nu till hösten.

Sju bolag kommer att bygga i området: JM, Partillebo, Skanska, HSB, Saltholmsgruppen, Bonava och COOP.

Hur många lägenheter planeras totalt? Frågan går till Johanna Kirudd:
– Det planeras för cirka 540 lägenheter, där 140 blir hyresrätter som byggs av det kommunala bolaget Partillebo. Därtill blir det cirka 200 bostadsrätter, 200 småhus och radhus, som byggs av de andra exploa­törerna. Området är uppdelat i fem mindre områden med bevarad naturmark emellan. Kommunen kommer även att erbjuda köp av 19 tomter för självbygge.

Här skulle jag gärna bo, kanske många tänker – när kan det vara klart att flytta in?
– Inom två år skulle de första kunna flytta in, säger Bojan Delipara. Men hela området kommer etappvis att byggas ut till 2026.

Hur ser området ut ur ett hållbarhetsperspektiv?
– De som bygger här har mycket högt satta mål när det gäller hållbarhet, säger  Johanna Kirudd , och tar Skanska som exempel: De bygger klimatsmarta småhus där man arbetar mycket med återanvändning.

Kommer det att finnas fler verksamheter än bostäder och livsmedelsbutik i Gökegård?
– Ja det är kanske tidigt att säga, men Partillebo har för avsikt att få hit en vårdcentral som hyresgäst, och JM planerar någon form av café, liksom COOP som gärna ser olika verksamheter i centrum, Säger Johanna Kirudd.

Text: Anders Post
Visionsbilder: Bonava och JM