Förfinat Stortorg med siktet på Årets Stadskärna 2017

torg- och stadsmiljö KatrineholmEn bra stadskärna ska bli ännu
bättre. Bland annat med ett förfinat
Stortorg. Där i bästa skyltläge, alldeles
intill järnvägen, finns långt
gångna planer på att bygga en
spännande och attraktiv torgmiljö.

Katrineholm fick utmärkelsen
Årets Stadskärna 1997 och
har nu målet att bli det igen –
20 år senare – det vill säga
2017. Förhoppningen är att en ny identitetsskapande
byggnad då ska stå färdig vid
Stortorget. Just nu pågår arbetet med detaljplanen
som gäller hela torgytan och som
har föregåtts av en arkitekttävling vars vinnande
förslag nu finjusteras. Tävlingen
grundades på Swecos förslag på hur användningen
av torget kan se ut, vilken röstades
fram av Katrineholms medborgare
under 2009.
– Vi fick en fantastisk respons när vi förra
året gick ut med inbjudan till tävlingen, 135
förslag från elva länder. Vi var överväldigade,
hade som mest trott på kanske ett 60-tal,
berättar John Bovellan, stadsbyggnadsingenjör
på samhällsbyggnads förvaltningen.

Arbetet med arkitekttävlingen blev alltså
betydligt större än vad någon på förvaltningen
kunde ana. Välbehövlig hjälp hämtades
därför från Sveriges Arkitekter.
Utöver en jury fick även katrineholmarna
själva vara med och tycka till om förslagen.
Det vinnande förslaget, Klädd till fest,
vilket togs fram av tre samarbetande arkitekter
från Malmö, jobbar det kommunala
fastighetsbolaget KFAB nu vidare med.
Målet med hela satsningen är att centrala
Katrineholm ska få en tätare och mer livaktig
stadskärna med ett utökat utbud av handel,
service, kultur och boende. Här är den
nya portalbyggnaden med sina fyra våningar
en viktig pusselbit. Bottenvåning med
sina olika centrumverksamheter och de tre
våningarna med ett tio- till tjugotal bostäder.
– Här finns chansen att få till torg- och
stadsmiljö som blir något utöver det vanliga.
En fördel med förslagen är att torget inte
bara blir attraktiv till fest utan även kommer
att ge glädje i vardagen, säger samhällsbyggnadschefen
Lars Hågbrandt.