Företagen expanderar och kommunen bygger ut nya industriområden

Frans Martinsson, som är kommunens exploateringsingenjör, visar var det finns lediga industritomter.

VÄXANDE FÖRETAG

Värnamo växer befolkningsmässigt och en rad nya bostadsområden kommer att se dagens ljus. Men även företagen växer, vilket ger fler arbetstillfällen och ökar inflyttningen.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

Kommunen satsar på mer industrimark för att nya och etablerade företag ska kunna växa. I Bor, Bredaryd, Forsheda, Horda, Lanna och Rydaholm gör företagen stora industrisatsningar. I Forsheda blir det även en mindre handelsplats. I Värnamo centralort görs också flera stora satsningar av företag.

– Att tillhandahålla mark för industrier och andra verksamheter är oerhört viktigt för att vi ska uppnå vår vision som den mänskliga tillväxtkommunen, säger Frans Martinsson, som är exploateringsingenjör på Värnamo kommun. Vi befinner oss i den företagsamma Gnosjöregionen, kommunen måste kunna möta upp företagens behov av mark.

Bredasten är kommunens största verksamhetsområde och ligger i korsningen mellan riksväg 27 och E4 i sydöstra delen av Värnamo stad. Området har byggts ut i etapper och nu är i stort sett alla industritomter sålda.

Vad gör man när området är fullbelagt och det finns efterfrågan? Jo man utökar och satsar på en ny etapp, vilket nu blir den tredje i ordningen. Den aktuella etappen ligger söder om det befintliga industriområdet och är på drygt 30 hektar.

– Vi har precis terrasserat marken samt byggt ut gator och infrastruktur för att kunna börja försäljningen av mer tomtmark, säger Frans Martinsson.

Är det här ett bra industriläge?
– Ja, hela Värnamo kommun är en bra plats för tillverkande företag. Tomter som ligger i skyltläge utefter E4 och väg 27 är särskilt populära. Det gäller också i Bredaryd, där kommunen nyligen har sålt flera tomter på Ängarnas industriområde utmed riksväg 27, berättar Frans Martinsson.