Femöresbrons framtid

Det har gått tre år sedan den
populära gångbron över Strömmen
stängdes. Två oberoende experter
bedömde att det skulle krävas så
pass stora åtgärder för att reparera
bron att kommunen i stället valde
att bygga en helt ny bro.
En ny bro ställer andra krav på
tillgänglighet och att hänsyn tas till
natur- och kulturhistoriska värden
och klimatförändringar än när Femöresbron
uppfördes för över hundra
år sedan. Broförslaget som innebar
att flytta på brovaktarstugan nekades
av länsstyrelsen. Kommunen har
överklagat beslutet och arbetar nu
med att ta fram ett nytt broförslag.
Det gör det svårt att säga när en ny
bro kan vara på plats.
Intresset är stort för Femöresbron
och många är måna om att en
bro kommer på plats så snart som
möjligt. En bro som är skräddarsydd
till platsen och gör den populära
slingan runt Strömmen hel igen.

Femöresbron invigdes 1901.
Båttrafiken med färjkarlen
klarade helt enkelt inte av att
transportera alla som ville
över på den andra sidan. Den
byggdes för att låta kurgästerna
i Kneippen ta sig över
Strömmen till Folkparken.
Namnet kommer från avgiften
man betalade för att gå
över bron.
Läs mer på
norrkoping.se/femoresbron