En landsbygd med affärsidéer

Landsbygden i Oskarshamns kommun
har stora möjligheter. Här kan du leva
”lugnt på landet” och samtidigt vara
med i en näringslivsutveckling med stor potential.
– Var fjärde invånare i Oskarshamns kommun
bor på landsbygden, och vi måste behålla
och skapa förutsättningar för människor
att leva, bo och verka på landet, säger
Kristina Hägg-Blecher, landsbygdsutvecklare
i Oskarshamn.
– Det gör vi till exempel genom att öppna
upp för våra invånare att föreslå LISområden,
områden i sjönära läge där landsbygdsutveckling
används som skäl när man
prövar undantag från strandskyddet, – Det
finns så många fina drömlägen i skärgården
och på landsbygden där det finns stora möjligheter
att förverkliga sin affärsidé och vi
vill gärna se fler entreprenörer som växer
inom gröna och blåa näringar, spännande
och innovativ livsmedelsutveckling, hållbart
mathantverk, besöksnäring och inte minst
den viktiga naturturismen.

Det finns redan flera etablerade nätverk på
plats, både regionalt och lokalt som välkomnar
nya företagare och där aktörer samverkar
och stöttar varandra.
– Utveckling hos oss handlar mycket om
lokal utveckling, och där en ideell sektor
med eldsjälar och entusiaster, näringsliv och
offentlig sektor tillsammans arbetar för platsens
bästa.
Till exempel blev Samhällsföreningen i
byn Kristdala årets lokala utvecklingsgrupp
förra året, utsedd av riksorganisationen Hela
Sverige ska leva. En inspirationskälla när
det gäller att ta vara på ungas engagemang
löd motiveringen. Dessutom har föreningen
förbättrat bygdens infrastruktur på mängder
av områden: säkra skolvägar, fiberutbyggnad
och ytor för spontanidrott.
Ett annat exempel är den REKO-ring som
startats i kommunen av flera olika livsmedelsproducenter
och som nu har nästan 3 500
medlemmar och cirka 40 producenter vilket
visar på intresset för ”härproducerad” mat.
– Vad kan vara bättre grogrund för en affärsidé
än en skärgårdsö i havsbandet, säger
Kristina Hägg-Blecher.

Text: Anders Olow
Foto: Oskarshamns kommun