Byggkranar En symbol för framtidstro

Byggkranar är i dag ett vanligt inslag i Linköpings siluett.
Kanske är det inte så konstigt i en kommun som snart
når 160 000 invånare och som de senaste åren vuxit med
10 000 nya Linköpingsbor. I en kommun som växer så
snabbt uppkommer också utmaningar. Fler bostäder behöver
byggas och vi behöver bygga billigare bostäder, så att
alla har råd att bo i Linköping. Oavsett om du ska flytta
hemifrån, flyttar hit för jobb eller studier, eller om du
kanske vänder tillbaka till Linköping efter ett yrkesliv i
någon annan del av vårt land ska du ha möjlighet att
bo i Linköping.

Att växla upp tempot i byggandet har behövts,
bostadsbristen måste byggas bort. Inte
sedan miljonprogramsåren har det byggts så
mycket i Linköping. Över 1 000 färdigställda
bostäder de senaste åren och pågående byggnation
av 2 500 bostäder gör att vi är på rätt väg.
Byggandet innebär samtidigt att vägar
grävs upp eller stängs av, jag hoppas att
vi Linköpingsbor kan ha tålamod genom
den expansionsfas Linköping genomgår.

När kommunen växer och behovet
av nya bostäder är stort ges vi chansen
att vara med att bygga bort segregationen
och att bygga en kommun som
håller ihop. Linköping ska vara
tryggt, där människor kan mötas och
må bra. Därför behöver vi fler boendeformer
i våra miljonprogramsområden,
men också lägenheter i områden
som till största del består av radhus och
villor. Vi behöver gröna områden i vår
kommun, såväl inbjudande gröna oaser
inne i staden som naturområden runt om i kommunen
som ger möjlighet till friluftsliv och avkoppling. Linköping
är en naturskön kommun som människor ska vilja bo
i och där ska människor trivas.

Linköpings tillväxt fortsätter de kommande åren. Spaden
sätts snart i marken för Ostlänken. I ett första skede kommer
vi att ta oss snabbare till Stockholm och i förlängningen
till Göteborg och Malmö på bara någon timme. Nya
stambanor är en stor investering i Linköping, en ny
station ska byggas och samtidigt ska staden ytterligare
expandera över Stångån. Med Ostlänken
kommer vårt näringsliv få bättre förutsättningar
och samtidigt förstoras vår arbetsmarknad.

Mycket har byggts runt om i vår kommun de
senaste åren, och mycket byggs just nu. Många
bygg- och bostadsbolag ser på Linköping
med tillförsikt, att de vill satsa i vår
kommun är mycket positivt. I vår stad
växer nya stadsdelar fram, våra tätorter
växer och på landsbygden
byggs det nytt. Byggkranarna i
vår kommun har blivit en symbol
för framtidstro. Linköpings
utveckling fortsätter,
visst är det spännande?