Amazons molntjänster drar in över Mälardalen

Nätjätten Amazon Web Services
(AWS) storsatsning i Sverige blev
en vinstlott för Mälardalen. Just
nu byggs tre tillgänglighetszoner,
varav en i Västerås som kommer
att tas i drift under 2018. De två
övriga byggs samtidigt i Eskilstuna
och Katrineholm.

Molnet har utan tvekan revolutionerat
IT-världen. Allt
fler företag, både globala
storföretag och små fåmansbolag,
har under de senaste åren valt
att lägga ut hela eller delar av sin IT-drift.
Giganten Amazon Web Services har alltså
valt att satsa på Sverige och Norden.
Darren Mowry, Nordenchef på AWS förklarar
varför:
– Nordiska företag som Scania, Assa
Abloy och Klarna har i en allt högre grad
valt att köpa våra tjänster. Det har hittills
inneburit att de haft sina data i någon av
våra befintliga regioner – exempelvis i
Frankfurt,
Irland eller London. Men de
har också uttryckt önskemål om att kunna
lagra och processa sina data här i Norden.

Varför just Sverige och Mälardalen?
– Vi tog bland annat hänsyn till bredbandsutbyggnad,
nätverksinfrastruktur,
närhet till teknisk kompetens och tillgång
till förnybar energi. Vi tittade också på
hur stort geografiskt område vi kunde
täcka. Genom att lägga den nya regionen
i Mälardalen och Västerås kunde vi säkerställa
att ha låga svarstider till alla nordiska
huvudstäder, något som är viktigt för
våra kunder som har affärskritiska applikationer
i våra datacenter.

Vad innebär den här satsningen
konkret för era kunder?
– Att de får tillgång till avancerad molnteknologi
med låg svarstid. Vi tror att det kommer
att gynna svensk industri och svenska
startups. Kunderna kommer också att kunna
lagra sina data i Sverige – innehållet kommer
aldrig att flyttas om inte kunden vill det
– av till exempel olika integritetsskäl.

Vilken betydelse kan etableringen få
för Västerås och Sverige som land?
– Det kommer att ha stor påverkan på regionen.
Självklart kommer vi att välkomna
en del nya medarbetare, vi söker folk
till alla våra datacenter. Vi kommer också
att behöva olika kringtjänster. Med det är
viktigt att inte stirra sig blind på arbetstillfällena.
Det är framför allt
infrastrukturen i sig som bidrar
till jobb och tillväxt. Många av de
svenska tillväxtföretagen, exempelvis
iZettle, Bambora, Tink
och Klarna, var tidigt ut i
molnet och har idag flera
hundra anställda.
– Det här nya sättet att hyra
IT-kapacitet istället för att
köpa den och samtidigt få tillgång
till en global infrastruktur inom
loppet av några minuter, har bidragit
till dessa verksamheters framgång. Vi
räknar med att vår nya region kommer att
hysa några av framtidens mest framgångsrika
svenska bolag. Det i sig fortsätter
att bidra till det svenska startupundret
och den digitala transformeringen
som industrin just nu genomgår.

Hur ser ni på framtiden för
molntjänster?
– Världen genomgår just nu ett teknikskifte
som inte liknar något vi sett hittills –
och det sker med en enorm hastighet,
mycket snabbare än vad någon hade trott.
När vi startade för elva år sedan visste vi
att det fanns en betydande potential men vi
kanske inte trodde att vi skulle ha en årlig
omsättning på över 16 miljarder USD och
en årlig tillväxttakt på över 40 procent. Vi
tror att mycket få företag kommer att ha
egna datacenters i framtiden. Det betyder
att majoriteten av alla applikationer kommer
att finnas i molnet. Det har blivit en
standard och ett förstahandsval för de flesta
företag och organisationer.
– Även om vi befinner oss i början av
molnrevolutionen så är det ganska otroligt
hur mycket molnet redan påverkat
världen. Tittar du på filmer på Netflix eller
Viaplay, om du betalar med iZettle,
bokar boende via AirBnB eller spelar
Clash of Clans på din mobiltelefon, så
kommer du i kontakt med vårt moln.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: iStockphoto