Trädgårdsstaden i Bro ska växa på GAMMAL VIKINGAMARK

Henrik CarlssonSTRAX SÖDER OM Bro pendeltågsstation
kommer en helt ny
stadsdel snart att växa fram
– Trädgårdsstaden i Bro. En
blandad småskalig bebyggelse
med 1 500 nya bostäder, förskolor,
skola och idrottshall ska
samsas med historiska åkerholmar
och Brobäcksravinens
uppvuxna vegetation.

Området där Trädgårdsstaden i Bro planeras
har anor från vikingatiden.
Söderut ramas det in av Brobäcken
och alldeles i närheten finns Bro centrum,
Bro kyrka, två golfklubbar, galoppbana och
ridhus. Norr om pendeltågsstationen finns en
hel del äldre bebyggelse, bland annat från
förra sekelskiftet då stationen byggdes. Även
i söder, nära Mälaren, finns byggnader från
tiden då ett tegelbruk var verksamt i trakten.
Henric Carlson, Planchef på kommunen, visar
runt i det 35 hektar stora området som ägs av
Riksbyggen, kommunen och Stena fastigheter.
– Här kommer det att bli bostäder av olika
slag och upplåtelseformer – villor, radhus
och flerbostadshus som ligger i anslutning
till gatorna. Formen blir mer stadsliknande
än ett traditionellt bostadsområde, berättar
han. Kring den närliggande pendeltågsstationen
är tanken att det ska bli ett torg med butiker
och service.

Tengboms arkitektbyrå har fått uppdraget
att utveckla Trädgårdsstaden. I sitt förslag
har de tagit fram en bebyggelsestruktur
som betonar och tillvaratar landskapets särskilda
naturvärden, till exempel historiska
åkerholmar och Brobäcksravinens uppvuxna
vegetation. Trädgårdsstadens huvudgata ska
utformas med en rad delområden, som vart
och ett har ett litet torg och en liten park.
– Det ska även bli möjligt att odla på en
egen kolonilott, säger Henric Carlson, och
påpekar att ortnamnet Bro kommer från ett
vadställe i närheten. Bro betydde ursprungligen
just vadställe.
Det är trädgårdsstaden med småskalig
och blandad bebyggelse utmed traditionella
gator som är förebild för området.
– Den centrala huvudgatan med en stadsmässig
karaktär ska sträcka sig genom hela
området, berättar Henric Carlson. Där kan
gående och cyklister röra sig i lugn takt tillsammans
med bilar och bussar. Från huvudgatan
går mindre lokalgator och villagator.
Under sommaren och hösten ska planerna
för Trädgårdsstaden ställas ut för visning.
Först i början av 2017 kan det finnas en detaljplan
som vunnit laga kraft och först därefter
kan byggnationerna komma igång.

Text: Anders Post | Foto: Rosie Alm