Svenska kyrkan är EN DEL AV LIVET I NORRKÖPING

Svenska Kyrkan i Norrköping

Svenska Kyrkan i Norrköping– Kyrkan har funnits i Norrköping
i minst 900 år – både i
staden och i den omgivande
trakten. Vi har alltid varit
närvarande i människors liv i
både sorg och glädje.

Det säger Thomas Wärfman, kyrkoherde
i Norrköpings pastorat.
– Svenska kyrkan i Norrköping vill
bidra till ett gott liv för alla oavsett vem
man är och när man kom hit. Det innebär
att vi samlas till gudstjänst, stödjer
en ensam mamma och att vi är med på
parken och hejar på IFK. Det handlar om
hela livet.
Vi lever i en spännande tid, mycket
positivt händer här i Norrköping. Men
samtidigt upplever nog många en viss
oro inför alla stora utmaningar. Vad
kommer att hända? Hur ser framtiden ut,
vad kommer att ske i världen med alla
politiska och religiösa spänningar? Man
ställer sig frågan: Hur kan jag vara med
och bidra till en bättre värld?

– En utmaning just nu är utanförskapet i
samhället. Svenska kyrkan i Norrköping
vill bidra till att öka gemenskapen mellan
individer och grupper. Egentligen
handlar det om ett fredsarbete här på
hemmaplan, säger Thomas Wärfman.
– I gudstjänsten varje söndag önskar
vi varandra Guds fred och frid och ber för
det. Därför vill vi också jobba praktiskt
för att människor här i stan ska få leva i
fred och harmoni med sig själva och sin
omgivning.
En följd av omvälvningarna i världen
var att antalet asylsökande förra året
ökade dramatiskt i Sverige och i Norrköping.
– För oss i kyrkan var det naturligt att
i den situationen göra det vi kunde, säger
Katarina Wändahl, adjunkt i pastoratet.
– Vi utgick utifrån vår tro att Gud
älskar varje enskild människa oändligt
mycket. Det måste få praktiska konsekvenser.
Många norrköpingsbor ville
hjälpa till och vi kunde då ge dem möjligheten
att göra det.

Idealiteten är stor i Svenska kyrkan och
många människor har funnit en uppgift
i någon av våra församlingar. Thomas
Wärfman poängterar att det ideella engagemanget
är en av kyrkans hörnstenar:
– Det är viktigt att ge människor möjlighet
att engagera sig för det vi har gemensamt
och det är också hälsosamt att
få ge av sitt eget till någon annan.
Katarina Wändahl säger att samverkan
med andra aktörer är bra när man
vill arbeta för en bättre värld:
– Det kan handla om samarbete med
kommunen, föreningar, företag och andra
religiösa samfund. Vi kanske inte alltid
har samma ingång i samarbetet. Vi i
Svenska kyrkan är med utifrån vår tro,
någon är med för medborgarnas bästa,
medan någon annan vill samverka för att
skapa en god boendemiljö för sina hyresgäster.
Alla har olika drivkrafter, men vi
möts i den praktiska handlingen. Samarbetet
över gränserna gör det enklare
att verkligen kraftsamla och tänka nytt.

Gemenskapen mellan människor ökar
också genom de mötesplatser som Svenska
kyrkan bidrar med under vardagar
och helger.
– Vi behöver fler öppna arenor än köpcentrum
och sjukhus där vi möts utanför
våra vanliga invanda mönster. Då ökar vi
förståelsen och tilliten till varandra. Vi
vill att kyrkan får fungera som en sådan
plats, anser Thomas Wärfman.
Svenska kyrkan i Norrköping kommer
att fortsätta att bidra till ett gott
liv för alla oavsett vem man är. Vi tror
att Gud älskar varje människa och det
motiverar oss att verka för en bättre och
fredligare värld.