Snart dags för Orionkullen

Det är nu grönt ljus för ett nytt
kvarter i centrala Södertälje, ett
högt och iögonfallande flerbostadshus
som förstärker stadsrummet.

Det nya bostadskvarteret ska byggas
uppe på Orionkullen alldeles intill
Köpmangatan
och välkända Kringlan
galleria. Det blir totalt 70 hyresrätter
med lokaler för handel i bottenplanet.
Det blir även parkeringsplatser i huset.
Byggstart
är planerad till slutet av året.

– Projektet har många fördelar, säger
Nils Rundqvist, exploateringsingenjör
på Södertälje kommun. Dels blir det ett
riktigt attraktivt boende, onekligen kanonläge
i staden med utblick över kanalen.
Sedan betyder det mycket för stadsbilden.
Satsningen stärker upp stadsrummet
och skapar ett tydligare stadsstråk.
Orionkullen har högt kulturhistoriskt
värde och kommer därför att utvecklas
med varsam hand och hänsyn till närmiljön,
betonar Nils Rundqvist. Om allt går
enligt plan går projektet i mål årsskiftet
2019/2020.

Text: Samuel Hultberg